Mr. Desirée Greven

Van 1998 tot 2003 heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.   

 

Van 2003 tot en met 2018 ben ik werkzaam geweest als advocaat bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Twente. Hoewel ik in de beginperiode vooral letselschadezaken behandelde, bleek al gauw dat ik meer affiniteit met het strafrecht had. Daarom behandel ik sinds 2008 bijna alleen nog maar strafzaken. Een kleine uitzondering daarop zijn Wvggz en Wzd-zaken (psychiatrisch patiëntenrecht) en zaken over uithuisplaatsingen van kinderen. Dit omdat deze zaken soms nauw kunnen samenhangen met strafzaken.

 

Ik heb de strafrecht specialisatieopleiding afgerond en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten.

  

Verder ben ik sinds 2020 werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam, sector strafrecht.

 

Tot slot ben ik sinds 2022 lid van de Rotary Club Hengelo-Driene.