Rechtsgebieden

Alhoewel de nadruk van mijn praktijk ligt bij het strafrecht, behandel ik ook BOPZ-zaken en OTS- en uithuisplaatsingszaken.

 

Strafrecht

Er zijn veel soorten zaken die onder het strafrecht vallen. U kunt hierbij denken aan:

 

- gewelds- en levensdelicten (zoals mishandeling, openlijke geweldpleging moord of doodslag);

- vermogensdelicten (zoals overvallen en diefstallen);

- zedenzaken (zoals ontucht of verkrachting);

- wapens en munitiezaken;

- drugszaken (zoals een hennepkwekerij of dealen in cocaïne of andere harddrugs);

- criminele organisatie;

- mensenhandel;

- ontnemingszaken;

- verkeerszaken (zoals rijden onder invloed of het veroorzaken van een verkeersongeval)

- fraudezaken;

- economische delicten (zoals milieuzaken, natuurbeheerzaken of arbeidsongevallen)

- jeugdstrafrecht;

- TBS en PIJ-zaken;

- detentierecht/penitentiair recht;

- gratie;

- cassatiezaken;

 

Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan met al dit soort zaken.

 

Jeugdrecht

Ik behandel zowel jeugdstrafrechtzaken als zaken over uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen (OTS) van minderjarigen. Dit omdat sommige jongeren die strafbare feiten plegen veel problemen hebben thuis. Het strafrecht is voor deze jongeren niet altijd de juiste oplossing. Het is daarom van belang om kennis te hebben van de alternatieven voor het strafrecht voor minderjarigen.

 

Psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)

Omdat het strafrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht samen kunnen vallen, ben ik mij ook gaan specialiseren in BOPZ-zaken. Iemand met psychiatrische problemen, pleegt soms strafbare feiten. Alhoewel men via het strafrecht geplaatst kan worden in een psychiatrisch ziekenhuis (artikel 37 Sr.), kan dit ook rechtstreeks via de BOPZ, door middel van een IBS (inbewaringstelling) of een RM (rechterlijke machtiging). Om u hierin goed bij te kunnen staan, is kennis van beide rechtsgebieden noodzakelijk.

 

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het rechtsgebied strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.